english slovensky
we specialize in creating špecializujeme sa na tvorbu
visualizations and websites vizualizácii a webstránok
visualizations of the universe vizualizácie vesmíru
We have developed one of world's most popular
online models of the Solar System:
Sme autori jedného zo svetovo najpopulárnejších
online modelov slnečnej sústavy:
www.solarsystemscope.com
as well as other models of astronomical events
and space missions.
a ďalších modelov astronomických udalostí
a vesmírnych misií.
portfolio of online space models portfólio vesmírnych modelov
We customize these models for educational and presentational needs of our clients: Pre potreby našich klientov tieto modely ďalej rôzne upravujeme na edukačné, herné a prezentačné účely:
()
school version
with own logo, texts, pictures
and other content
školská verzia
s vlastným logom, textami
a nastaveniami
()
adjustment of the model
for large displays, touch screens
and input devices such as Kinect
prepojenie modelov
s veľkými zobrazovacími alebo dotykovými
zariadeniami a s ovládacími zariadeniami
(napr. Microsoft Kinect)
()
adding new objects to the model,
creating brand new models dealing with
new topics (e.g. space mission,
extra solar planetary system and more)
doplnenie ďalších objektov do modelu,
prípadne spracovanie novej témy s vytvorením
nového modelu (napr. model vesmírnej misie
alebo iné planetárne systémy)
Final app is made for web, desktop, andoroid or iPhone/iPad. Výstupom je webová alebo desktopová aplikácia, resp. aplikácia pre Android a iOS.
visualizations of devices
and products
vizualizácie zariadení
a produktov
visualizations using maps vizualizácie s mapovými podkladmi
We have our own hand edited Disponujeme vlastnoručne upravenými
world and terrain maps terénnymi mapovými podkladmi
which are suited to present
your location (company, hotel)
or area (e.g. for weahter forecats)
in a visually stunning way.
ktoré umožňujú vytvárať graficky príťažlivé riešenia
prezentácie polohy (napr. firma, hotel)
alebo územia (napr. pre predpoveď počasia).
webdesign tvorba webstránok
We make tailored websites using unique design
and cutting-edge technologies.
Vytvárame progresívne westránky šité na mieru,
v ktorých kombinujeme jedinečnú grafiku
s najmodernejšími technológiami.
non-standard design výnimočný dizajn
2.5D interface 2.5D interface
3D enhanced 3D prvky
portfolio: online space models portfólio: online vesmírne modely
Solar System Slnečná sústava
solarsystemscope.com
Spacecraft Rosetta Mission Vesmírna misia Rosetta
solarsystemscope.com/rosetta
Comet Siding Spring Kométa Siding Spring
solarsystemscope.com/?c=sidingspring
Comet ISON 2013 Kométa ISON 2013
solarsystemscope.com/ison
Transit of Venus 2012 Transit Venuše 2012
solarsystemscope.com/venustransit
Space racing game Vesmírna hra
solarsystemscope.com/aceofspace
Current position of
the Sun and the Moon
Aktuálna pozícia
Slnka a Mesiaca
solarsystemscope.com/sunmoonscope
Daylight map Mapa osvetlenia Zeme
solarsystemscope.com/daylightmap
contact kontakt
If you are interested in a customized version of one of our models,
or if you are looking for a unique website,
we will be happy to design a solution for you.
V prípade, ak máte záujem o prispôsobenie vizualizácií a modelov pre vaše potreby,
alebo hľadáte unikátne spracovanie Vašej webstránky,
veľmi radi pre Vás navrhneme riešenie realizácie.
contact@inove.eu.com
INOVE, s.r.o.
Pekná cesta 15
Bratislava
Slovakia